ПОЧЕТНА » ИНФО » Луѓето ќе живеат вечно?

Луѓето ќе живеат вечно?


Додадено на 05-11-2012 во ИНФО

Во природата на секое живо суштество е да настојува да го продолжи својот животен век, својата егзистенција и да се прилагоди кон постојаните промени во условите за живот.

Во исполнувањето на овие цели во помала мера помага медицината, меѓутоа за нивна целосна реализација, човештвото ќе мора да се послужи со технологијата која станува се позначаен дел од нашето окружување.

Но, најновите истражувања покажуваат дека и двете цели би можеле да се остварат со надминување на сопствените биолошки ограничувања. Имено, научниците тврдат дека не постои причина поради која сложената обработка на информациите, која е карактеристична за човечката свест и искуство, би морала да биде препуштена исклучиво на биологијата. Со други зборови, менталните функции на нашиот мозок наскоро би можеле да се преселат на друг вид на материјал и да станат умови независни од биолошките основи, односно супстрати, “Substrate-Independent Minds” или “SIM”.

Преживување на карактерот

Кога станува збор за опстанокот, замените “SIM” би можеле да се имплементираат на најразлични начини. Кога станува збор за човекот, и покрај смртта на биолошкиот организам, неопходно ќе биде да се осигури преживувањето на она што не прави единствени – нашиот карактер, индивидуалните карактеристики и начинот на кој го доживуваме светот и ги процесираме искуствата.

Како би можеле да се реализираат “SIM”? Постојат два различни начини за решавање на таа дилема. Едниот е емулација, односно копирање на целиот мозок, додека другиот е симулација, односно настојување да се конструира општ модел на мозочни функции.

Пример за симулација е проектот “Blue Brain”, ко го води Хенри Маркрам од “École Polytechnique Fédérale” Луизијана. Во првиот чекор од овој проект, швајцарскиот тим на научници кон крајот на 2006 година успеал да направи мапа од најмалата функционална единица на неокортексот кај глувците, односно на дел од мозокот кој е одговорен за повеќе функции, меѓу кои и свесното размислување. До 2011 година истиот тим го конструирал и првиот вештачки круг од стотина копии составени од милион клетки, а до 2014 година се планира конструирањето на вештачки мозок на глушец составен со сто милиони станици, а до 2023 година би требало да биде создаден и човечки мозок од сто милијарди клетки.